ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/01/1973

תשובות מנכ"ל משרד החינוך והתרבות לשאלות חברי הוועדה (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים