ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/12/1972

הודעות היושב -ראש; המשך הדיון על האינטגרציה בגיל הרך- מחקר שנערך ע"י ד"ר ד. פייטלסון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים