ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/12/1972

אופן עריכת שידורי "מבט" בטלוויזיה - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת י. תמיר שהועברה לוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים