ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/11/1972

הודעת היו"ר על הקמת צוות יועצים לוועדת החינוך והתרבות; המשך הדיון על סקירת מנכ"ל משרד החינוך והתרבות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים