ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/11/1972

חוק הספריות הציבוריות (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים