ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/11/1972

בחירת ועדת משנה לטיפול בהצעה לסדר היום על ספרות תועבה; המשך הדיון על סקירתו של המנכ"ל ותשובות לשאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים