ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/11/1972

דיון על סקירת מנכ"ל משרד החינוך והתרבות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים