ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/10/1972

סקירת מנכ"ל משרד החינוך והתרבות על שנת הלימודים, התשל"ג

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים