ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/07/1972

דיון בהצעות לסדר היום של חה"כ מ. צ. נריה בעניין ספרות הפורנוגרפיה; חוק לתיקון פקודת הצופים, התשל"ב - 1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים