ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/07/1972

חוק לימוד חובה (תיקון מס' 9), התשל"ב 1972, (הצעת חוק של חה"כ ש. לוין); תרבות ישראל 1970 - המשך הדיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים