ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/06/1972

חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 3), התשל"ב - 1972, כללים למתן היתר לפתוח או לקיים מוסד להשכלה גבוהה; שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים