ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/05/1972

חוק הספריות הציבוריות, התשל"ב - 1972; חוק לימוד חובה (תיקון מס' 9), התשל"ב - 1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים