ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/03/1972

חוק הספריות הציבוריות, התשל"ב - 1972; חוק הפיקוח על בתי - הספר, התשכ"ט- 1969, הצעה לתיקון תקנות בדבר עקרונות למתן פטורים; ישובים נוספים במסגרת הארכת חוק לימוד חובה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים