ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/03/1972

חוק הספריות הציבוריות, התשל"ב - 1972; חוק הפיקוח על בתי הספר, התשכ"ט-1959-הצעה לתיקון תקנות בדבר עקרונות למתן פטורים; רשימת ישובים נוספים לביצוע הארכת חוק לימוד חובה בתשל"ג

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים