ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 06/03/1972

המשך הדיון בפעולות המרכז לחקר חינוכם של תלמידים טעוני טיפוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים