ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/02/1972

הודעות נוהליות; שכר הלימוד הגבוה בביה"ס התיכון והנשירה מביה"ס בעטיו; תשובות לשאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים