ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/01/1972

חוק לתיקון פקודת העתיקות (מס' 2), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים