ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/11/1971

המשך דו"ח מנכ"ל משרד החינוך והתרבות; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים