ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/11/1971

חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 3), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים