ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/07/1971

חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 3), התשל"א-1971 (סעיפים 21א', 21ב')

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים