ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/07/1971

חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 3), התשל"א -1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים