ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/07/1971

הודעת מנכ"ל משרד החינוך והתרבות על צירוף קריית שמואל במסגרת הישובים בהם יופעל חוק לימוד חובה (תיקון מס 5), התשכ"ט-1969 בשנת הלימודים, התשל"ב; המשך הדיון על הדין וחשבון על מערכת החינוך

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים