ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/07/1971

המשך הדיון על הדין וחשבון על מערכת החינוך: הכשרת מורים; שאילתה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים