ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/06/1971

המשך הדיון על הדין - וחשבון על מערכת החינוך; הרפורמה בירושלים; השביתה בבתי הספר של החינוך העצמאי; חוק יד בן צבי (תיקון), התשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים