ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/06/1971

דמי כניסה לשמורות הטבע; המשך דו"ח מערכת החינוך; חוק לימוד חובה (הוראת שעה), התשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים