ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/06/1971

התדרדרות בשדה הכדורגל (בעקבות הצעות לסדר היום של חברי כנסת שהועברו לוועדת החינוך והתרבות); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים