ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/06/1971

תשובות נציגי תנועות הנוער לשאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים