ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/03/1971

דיון על מצב התיאטראות בארץ; שאילתות; תכניות הלימודים של משרד החינוך והתרבות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים