ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 10/02/1971

המשך הדיון בשאלת מעמדם של עובדי החינוך המשלים (בעקבות הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת מ. בן-פורת); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים