ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/02/1971

מצבן של אגודות אכסניות הנוער; תוספת לפרוטוקול מס' 58; תשובת המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות לשאילתות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים