ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/12/1970

חוק יד יצחק בן-צבי, התשכ"ט-1969-תקנון יד יצחק בן-צבי; חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969-צו בדבר החלת החוק על בתי הספר שהיו קיימים; חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט -1969-כללים בדבר מבחנים למתן רישיונות; מכתב פניה של האופרה הישראלית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים