ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/11/1970

המשך הדיון בשיקולי הקבלה והדחיה של סטודנטים באוניברסיטאות בארץ; הצעה של חה"כ נ. אליעד; סיכום- ישיבת ועדת החינוך והתרבות מיום 18.11.70

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים