ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/11/1970

דברי פרידה למזכיר הוועדה מר י. פלקסר; שאילתות; שונות; שיקולי הקבלה והדחייה של סטודנטים חדשים באוניברסיטאות בארץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים