ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 14/09/1970

ישיבה אבל מיוחדת להתייחדות עם זכרו של זלמן ארן ז"ל; נספח לפרוטוקול ישיבת-אבל מיוחדת של ועדת החינוך והתרבות לזכרו של ז. אורן ז"ל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים