ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/07/1970

חוק הפיקוח על בתי-ספר (תיקון), התש"ל-1970; שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים