ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/07/1970

חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון), התש"ל-1970; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים