ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/07/1970

מילוי מקום יושב ראש הוועדה; סטטוס המורה בישראל - מסקנות והמלצות; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים