ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/07/1970

חילופי דעות לסיכום הדיון מעמד המורה בישראל; שאילתות; תקנות לחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969- כללי פיקוח על בתי ספר (מבחנים למתן רישיונות), התש"ל-1970. לפי סעיף 9 לחוק הנ"ל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים