ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/06/1970

חוק פיקוח על בתי-ספר, התשכ"ט-1969; שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים