ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/06/1970

אישור תקנות לחוק הפיקוח על בתי-הספר, התשכ"ט-1969; שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים