ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/05/1970

שאילתות; שמיעת נציגי ארגון בתי הספר התיכוניים על "מעמד המורה בישראל"; תשובות המנכ"ל של משרד החינוך והתרבות לשאילתות קודמות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים