ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 06/04/1970

תשובות נציגי תנועות הנוער לשאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים