ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/04/1970

דברים לזכרו של נתן אלתרמן ז"ל; המשך הדיון על מעמד המורה בישראל - תשובת סגן המנהל הכללי של שרת החינוך והתרבות מר עמנואל יפה; תשובת נציגי רשות השדור לשאלות חברי הוועדה בעקבות סיור הוועדה בבתי הטלוויזיה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים