ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/03/1970

סקירת סגן המנכ"ל של משרד החינוך והתרבות מר עמנואל יפה על מעמד המורה מנקודת ראות הכשרת מורים; תשובת נציגי רשות השידור על שאלות חברי הוועדה בעקבות סיור הוועדה בבית הטלוויזיה ברוממה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים