ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/03/1970

המשך הדיון על תנועות הנוער בישראל (שמיעת נציגי תנועות הנוער שאלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים