ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/03/1970

המשך הדיון על החינוך הגופני בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים תשובות נציגי משרד החינוך והתרבות מר ר. פנון ומר ח. ויין לשאלות חברי הוועדה; שמיעת דבריהם של נציגי תנועות הנוער על בעיותיהם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים