ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/03/1970

חילופי דברים על סיור הוועדה במגדל-העמק; שאילתות; שונות; שמיעת נציגי ארגון מורי בתי-הספר העל-יסודיים בעניין סטטוס המורה בישראל - (הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת א. כץ)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים