ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/02/1970

בחירת נציגי הוועדה לוועדה המשותפת לעניין בדיקת סדורי הבטחון והג"א בגני הילדים ובבתי-הספר; דיון ברשימת הישובים המוצעים להחיל בהם את החוק להארכת לימוד חובה בשנת הלימודים, התשל"א - עליהם חלה חובת התיעצות עם ועדת החינוך והתרבות. בהתאם לסעיף 2 של חוק לימוד חובה (תיקון מס' 5); שונות; תשובות לשאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים