ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/12/1969

בחירת חבר כנסת למועצה של "יד יצחק בן צבי", בהתאם לחוק יד יצחק בן צבי, התשכ"ט-1969; בחירת יושב ראש הוועדה; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים