ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 29/05/1973

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 - צו בדבר שינוי לוח י'; חוק לעידוד החיסכון - פטור ממס וזיכוי ממס לתכנית חסכון "4000"; מעמדו של הטכניון ותרומתו לפיתוחה של ישראל; שנויים בתקציב - תקציבים מיוחדים לשנת 1973- כפי שאושרו בוועדת המשנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים